039 35 39 399

Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Điều khoản bảo mật thông tin của Công ty TNHH New Zealand Direct sẽ không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty với mục đích chăm sóc khách hàng một cách tốt nhất.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin cá nhân của khách hàng trên website http: www.hauora.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của hauora.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

– Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Hauora.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

– Ban quản trị Hauora.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản trị Hauora.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

– Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Hauora chỉ được áp dụng tại địa chỉ website http: www.hauora.vn. Nó không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại http:www.hauora.vn

                                                                                                                                              Giám đốc

                                                                                                                                 

 

 

                                                                                                                                      Nguyễn Thị Ánh Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *